In het begeleidingstehuis is plaats voor maximaal 32 kinderen en jongeren. Naast 3 leefgroepen met een eigen profiel, is er kamertraining (6 studio's) en mogelijkheid tot begeleid zelfstandig wonen.

De individuele aanpak en de opvoeding van de ons toevertrouwde minderjarigen gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met de ouders. Soms is er intensievere begeleiding van een gezin.

Wie kan hier terecht?
Plaatsing bij ons kan enkel na een beslissing van de toegangspoort integrale jeugdhulp. Telkens gaat het over kinderen/jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie.

Er zijn 3 leefgroepen: huis 1 is bestemd voor kleuters en lagere schoolkinderen; huis 3 heeft enkel adolescenten en huis 2 is wat leeftijd betreft heel uiteenlopend. Jongeren in kamertraining dienen minstens 16 jaar te zijn . Voor begeleid wonen is dat 17 jaar .

De voorkeur gaat uit naar kinderen en jongeren uit de regio . Dit maakt contact en samenwerken met ouders makkelijker.
U kan hier terecht voor de modules (crisis)verblijf, contextbegeleiding en begeleid wonen (contextbegeleiding autonoom wonen).

Hoe loopt een begeleiding?
Elke leefgroep heeft een ruime woonst met eigen tuin.
Dezelfde inhoudelijke accenten komen telkens terug:
• onvoorwaardelijk respect voor het thuismilieu, ook al is er soms geen perspectief terug naar huis.
• sterk ge├»ndividualiseerd hulpverleningstraject en maximale betrokkenheid van de context.
• contacten tussen ouders en kind/jongere zijn resultaat van overleg tussen de ouders, de verwijzer en het tehuis. Afhankelijk van de leeftijd wordt ook de jongere betrokken.
• in een leefgroep verblijven maximaal 9 kinderen of jongeren. De materi├źle infrastructuur (veel ruimte, eigen kamer) zorgt voor privacy. Leren samenleven met groepsgenoten en begeleiders blijft een aandachtspunt.
• duidelijke afspraken en een aangepast leefklimaat zorgen voor de nodige houvast. Vandaaruit kunnen bewoners kansen krijgen en groeien.
• soms is een meer specifieke aanpak nodig bij een bepaald kind/jongere. Die wordt - eventueel in samenwerking met externe diensten - door het team uitgewerkt.
• aandacht voor integratie in de buitenwereld: een toegankelijke leefgroep en gerichtheid naar buiten voor vrije tijdsbesteding.
• school- en studiebegeleiding.
• er is intern een therapie-aanbod voor kinderen.

Kamertraining en begeleid zelfstandig wonen
• In het project kamertraining zijn er 6 ingerichte studio's op het terrein van de instelling. Bij begeleid wonen, huren jongeren zelf iets extern de instelling.
• Bij beide werkvormen ligt het accent sterk op het werken naar zelfstandigheid: budgettering, administratie, zorg voor voeding, onder grotere vrijheid toch verantwoordelijkheden naar school of werk opnemen. Bij kamertraining is door de nabijheid en de continue aanwezigheid van begeleiders een intensievere opvolging voorzien.
• Hoewel het perspectief bij de jongeren gericht is op het alleen wonen, wordt veel aandacht besteed aan het omgaan met ouders en familie.

Foto's

Kamertraining Kamertraining Kamertraining

Veel gestelde vragen

Hier geven we een antwoord op de meest courante vragen die komen. Je kan via mail meer en gerichte informatie opvragen.


Kan ik leefgroepen rechtstreeks bereiken ?
• Je kan huis 1 bereiken op 09/2559011 of via huis1@martens-sotteau.be
• Je kan huis 2 bereiken op 09/2559012 of via huis2@martens-sotteau.be
• Je kan huis 3 bereiken op 09/2559013 of via huis3@martens-sotteau.be
• Je kan kamertraining bereiken op 09/2559014 of via kamertraining@martens-sotteau.be
Contacteer ons
CAPTCHA Image Refresh Image
Typ hier de tekst die u hierboven zietMartens-Sotteau
Contactpersoon: Sophie Jacobs
Meerhoutstraat 49 - 9041 Oostakker
post@martens-sotteau.be
09 255 90 10


Hoe kom ik met de bus? Hoe kom ik met de auto?